Sử dụng viên bi lăn dẫn mực được yêu thích trên thế giới suốt hơn 20 năm qua, bút uni-ball eye sử dụng hệ thống UNI-FLOW đảm bảo dòng mực được tuôn ra liên tục và hiệu quả khi viết cao cho đến giọt mực cuối cùng.

Điểm đặc trưng

  • Chống thấm nước và chống phai
  • Hệ thống UNI-FLOW

logo-uni-ball-eye

Không thấm nước

Mực super uni là một công nghệ đổi mới độc đáo từ Uni. Mực có khả năng chịu được nước và không bị rửa trôi dễ dàng. logo-super-ink

Hệ thống UNI-FLOW

Hệ thống UNI-FLOW đảm bảo hiệu quả khi viết cao cho đến giọt mực cuối cùng.

uniball-eye Series