Có thể dễ dàng bôi xóa mực với cục tẩy kèm theo

Điểm đặc trưng

  • Viết mượt mà và dễ dàng tẩy xóa

Viết mượt mà và dễ dàng tẩy xóa

 Series