PC-5M

  • Loại mực : Lỏng
  • Vỏ :Nhựa (PP)
  • Kích thước / Cân nặng : 1.65 cm x 1.83 cm x 14.20 cm / 21.3 g

posca-pc-colour

point-18-25