PX-30

  • Loại mực : Sử dụng xylen làm dung môi chính (Dầu)
  • Vỏ : Aluminium
  • Kích thước / Cân nặng : 2.30 cm x 14.30 cm / 38.8 g

paint-marker-px-30-colour

point-40-85