PX-20

  • Loại mực : Sử dụng xylen làm dung môi chính (Dầu)
  • Vỏ : Aluminium
  • Kích thước / Cân nặng : 1.50 cm x 14.30 cm / 21.7 g

paint-marker-colour

point-22-28