UL-1405

  • Số lượng thanh mỗi ống : 12 Leads
  • Kích thước : 1.3 cm x 6.7 cm

point-05

UL-4005

  • Số lượng thanh mỗi ống : 40 lõi
  • Kích thước : 1.9 cm x 7.0 cm

point-05