SN-100-05

 • Đầu bút : Thép không gỉ
 • Vỏ : Nhựa (AS), Vòng đệm cao su đàn hồi
 • Kích thước / Trọng lượng : 1.10 cm x 1.56 cm x 14.02 cm / 8.7 g

blue-red-black

point-05 sa-5-cn

SN-100-07

 • Đầu bút : Thép không gỉ
 • Vỏ : Nhựa (AS), Vòng đệm cao su đàn hồi
 • Kích thước / Trọng lượng : 1.10 cm x 1.56 cm x 14.02 cm / 8.7 g

blue-red-black

point-07 sa-7-cn

SN-100-10

 • Đầu bút : Thép không gỉ
 • Vỏ : Nhựa (AS), Vòng đệm cao su đàn hồi
 • Kích thước / Trọng lượng : 1.10 cm x 1.56 cm x 14.02 cm / 8.7 g

blue-red-black

point-10 sa-10-cn

SN-100-14

 • Đầu bút : Thép không gỉ
 • Vỏ : Nhựa (AS), Vòng đệm cao su đàn hồi
 • Kích thước / Trọng lượng : 1.10 cm x 1.56 cm x 14.02 cm / 8.7 g

blue-red-black

point-14 sa-14-cn