M5-450T

  • Số lõi mỗi ống : UNI0.5-202ND HB x 3 lõi
  • Vỏ : Nhựa (PC)
  • Kích thước / Trọng lượng : 1.07 cm x 1.49 cm x 14.90 cm / 9.8 g

point-05