7600

  • Vật liệu : Sáp, Bột talc, Chất nhuộm màu
  • Vỏ : Giấy
  • Kích thước / Trọng lượng : 0.87cm x 17.6 cm / 10.4 g
  • Chiều rộng đường nét : 1.0-4.4mm